Header Ads

In giá rẻ

CONVERT FONTS


Convert font là gì?
Convert fonts là một thao tác chuyển đối tượng từ định dạng text sang định dạng vector.

Cách convert font trong Illustrator (AI)
Bước 1:
Chọn text muốn convert
Bước 2:
* Cách 1: Chuột phải -> Create Outlines
* Cách 2: Ctrl + Shift + O
* Cách 3: Type -> Create Outlines
* Cách 4: Object -> Expand ( áp dụng được cho stroke luôn)

Cách convert font trong Photoshop (PSD)
Bước 1
Mở tập tin Photoshop có chứa văn bản bạn muốn được định dạng vector. Không cần thiết phải có văn bản chỉ cần layer trong tập tin và đảm bảo layer văn bản được chọn.
Bước 2
* Cách 1: Type > Create Work Path
* Cách 2: Type > Convert to shape
* Cách 3: Click chuột phải vào layer text muốn convert -> Rasterize Type


Cách convert font trong Corel Draw (CRD)
Bước 1
Chọn text muốn convert
Bước 2
* Cách 1: Arrange > Convert To Curves
* Cách 2: Ctrl + Q
* Cách 3: Click chuột phải vào layer text muốn convert -> Rasterize Type

Hotline: 0898 134 238
Email: inanviet.kd@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/inanfa.hcm/

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.